Verkoopvoorwaarden

Inhoud

Partijen en voorwerpen

Jente verbuggen (hierna “Original corner” of “verwerkingsverantwoordelijke”)

Ruisbroekdorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands

E-mail: info@orignal-events.org

Telefoon: +32470/47.87.03

 

“Original Events” stelt deze verkoopsvoorwaarden vast,  dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://originaleventsbe.wixsite.com/shop, de wijze waarop een verkoopovereenkomst tot stand komt.

 

Definitie

De verkoopsvoorwaarden zijn de voorwaarden die zowel de verkoper als de koper (consument of bedrijf) moeten naleven.

Deze zijn zowel wettelijke verplichtingen als verplichtingen die “Original events” oplegt.

 

In de verkoopsvoorwaarden is er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de klant als consument en de klant als bedrijf.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Consumenten

De verkoopovereenkomst komt tot stand na het betalen van het product of goed.

 

Bedrijven

De verkoopovereenkomst komt tot stand na het betalen van het product of goed.

 

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Consumenten

De consument wordt er toe verplicht de termijn voor het retour zenden van het aangekochte product te respecteren.

 

Bedrijven

Het bedrijf wordt er toe verplicht de termijnen van de offertes, de facturen en voor het retour zenden van het aangekochte product te respecteren.

 

Offertes

Consumenten

Consumenten kunnen bij ons geen offerte vragen.

 

Bedrijven

Bedrijven kunnen bij ons een offerte aanvragen als zij grote hoeveelheden willen aankopen. Deze offerte moet aangevraagd worden via mail en zal binnen de 2 werkdagen via mail verzonden worden. Ook kan een bedrijf gewoon de producten aankopen via onze site.

 

Levering

Consumenten

Alle producten en goederen worden geleverd door ofwel door “post.nl” ofwel door ons zelf. de leveringskost is gratis bij een aankoop van 25 euro. Koopt de consument onder dit bedrag wordt er een leveringskost van 2,50 euro aangerekend.

 

Bedrijven

Alle producten en goederen worden geleverd door ofwel door “post.nl” ofwel door ons zelf. de leveringskost is gratis bij een aankoop van 25 euro. Koopt de consument onder dit bedrag wordt er een leveringskost van 2,50 euro aangerekend.

 

Facturatie, betalingen en incassokosten

Consumenten

Bij het aankopen van het product wordt er gevraagd deze direct aan ons te betalen. Na deze betaling wordt er automatisch een factuur verstuurd (via mail).

 

Bedrijven

Wanneer het bedrijf de producten aankoopt na het aanvragen van een offerte krijgt het bedrijf een factuur (via mail) toegestuurd, deze factuur moet binnen de 30 kalenderdagen betaald worden.

 

Wordt deze factuur niet binnen deze termijn betaald dan sturen wij een 1ste aanmaning (via mail) en krijgt het bedrijf nog eens 14 kalenderdagen extra om deze te betalen. Wordt deze dan nog niet betaald sturen wij een 2de aanmaning (via mail) met een administratieve kost en boete van 20 euro boven op de factuurprijs, deze krijgt het bedrijf 5 dagen de tijd voor om deze te betalen. Wordt deze nog niet betaald sturen wij een 3de aanmaning en dit via een deurwaarders exploot en komt er boven op de prijs van de 2de aanmaning nog eens een administratieve kost en boete bij van 30 euro, hier heeft het bedrijf nog 2 kalenderdagen de tijd voor om deze te betalen, als deze nog niet betaald is schakelen wij een incassobureau in.

 

Koopt het bedrijf de producten aan via de site betaald het bedrijf deze onmiddellijk en krijgt het bedrijf na betaling een factuur toegestuurd (via mail)

 

Terug zending van de aangekochte producten of goederen

Consumenten

De consument heeft een wettelijke termijn van 14 dagen waarbij hij het product kan terug zenden. De kosten hiervan worden door ons betaald.  De Consument doet dit aan de hand van het retourblad dat in de doos is toegevoegd bij het leveren van het product of goed en volgt de instructies op die hier op dit blad staan. Alle producten en goederen mogen niet gebruikt zijn als men deze wilt terugsturen.

 

Bedrijven

Het bedrijf heeft een wettelijke termijn van 14 dagen waarbij hij het product kan terug zenden. De kosten hiervan worden door ons betaald.  Het bedrijf doet dit aan de hand van het retourblad dat in de doos is toegevoegd bij het leveren van het product of goed en volgt de instructies op die hier op dit blad staan. Alle producten en goederen mogen niet gebruikt zijn als men deze wilt terugsturen.

 

Garantie

Consumenten

Voor de consumenten geld er een garantie op materiële goederen. Deze garantie telt enkel als:

  • De consument het goed heeft behandeld als een goede huisvader;

  • Het gaat om een gebrek bij levering;

  • Het product niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de consument;

  • Het product niet voldoet aan de beschrijving en het toonmodel;

  • Als u of een monteur het goed verkeerd heeft geïnstalleerd door een fout in de montage instructies.

 

Bedrijven

Garantie geld niet voor commerciële doeleinden.

 

Eigendomsrechten

Original events behoud de eigendomsrechten tot het product of goed geleverd is bij de koper. Na dat de koper het pakket ontvangt is het eigendom van de koper, tenzij hij deze terugstuurt.

 

Verplichtingen die de verkoper moet nakomen

  • Offerte en facturen worden altijd binnen de 2 werkdagen na aanvraag verstuurd via mail,

  • Original Events zorgt er voor dat de producten en goederen steeds proper worden geleverd aan de koper,

  • Original Events zal nooit afwijken van deze voorwaarden, tenzij hier een wederzijds akkoord is met de consument of het bedrijf.

  • Original Events zal alle vragen/opmerkingen die per mail of per post worden verstuurd binnen de 2 werkdagen beantwoorden via mail.