top of page

Privacy beleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

The Original Group BV "The Original Corner" (“https://www.theoriginalcorner.org/”), gevestigd te Ruisbroek-dorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voo e vewerking van mijn personsegevens

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ‘https://www.theoriginalcorner.org/’ verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ‘https://www.theoriginalcorner.org/’, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan ‘https://www.theoriginalcorner.org/’ gerelateerde domeinen.

Wanneer is ditprivacy beleid va toepassing

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of ‘https://www.theoriginalcorner.org/’ klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je ‘https://www.theoriginalcorner.org/’  surfgedrag.

Wat zjn persoonsgegevens

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

The Original Group BV Verwerkt gegevens van onze klanten die op The Original Corner iets huren. Deze gegevens worden verkregen via het invulformulier van ver huuraanvraag, de huuraanvragen via e-mail en de verhuur aanvragen die telefonisch gebeuren.

Van wevrwerken wij persoonsgegevene hoe verkrijgen wij deze gegevens

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook of linkedIn.
We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.
Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Facebook of LinkedIn, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.


Gegevens voor marketing
e-mails

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via mail.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord
We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat je zoekt. Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen.

Welkegeevens verwerken wij van jou, waarvoorgebruiken wij die en hoelagworden deze bwaard

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Partners

Wanneer wij gebruik maken van derde partijen voor het uitvoeren van een bepaalde taak, zal deze derde partij, enkel de nodige informatie verkrijgen voor het uitvoeren van de taak.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Met weworde jouw gegevens gedeeld

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op in onze server, op de website host ‘wix.com’ en 'airtable' (het programma dat gebruikt wordt voor de huuraanvragen).

Waar slaan wij jouw gegevens op

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Jouw gegevens worden beveiligd op een online server waar enkel de medewerkers die hier bevoegd tot zijn aan kunnen. Zo ook met de gegevens die op Wix staan.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd

Welke rechten kan jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door een mail te sturen naar: info@theoriginalcorner.org . Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je doen door een mail te sturen naar:

info@theoriginalcorner.org of door contact op te nemen met onze klantendienst.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Dit kun je zelf regelen in je account. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Dit doe je door een mail te sturen naar info@theoriginalcorner.org . of neem contact op met onze klantendienst.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden door een mail te sturen naar info@theoriginalcorner.org en u krijgt dit document binnen de 5 werkdagen. Of neem contact op met onze klantendienst.

 

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantendienst.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen door een mail te sturen naar info@theoriginalcorner.org of via onze klantendienst

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantendienst. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten kn jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met onze klantendienst. We helpen je graag.

Vragen
bottom of page