Huurvoorwaarden

Partijen en voorwerpen

Jente verbuggen (hierna “Original corner” of “verwerkingsverantwoordelijke”)

Ruisbroekdorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands

E-mail: info@orignal-events.org

Telefoon: +32470/47.87.03

 

“Original Events” stelt deze huurvoorwaarden vast,  dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://originaleventsbe.wixsite.com/shop, de wijze waarop een huurovereenkomst tot stand komt en ten einde loopt.

 

Definitie

De Huurvoorwaarden zijn de voorwaarden die zowel de verhuurder als de huurder (consument of bedrijf) moeten naleven.

Deze zijn zowel wettelijke verplichtingen als verplichtingen die “Original events” oplegt.

 

In de huurvoorwaarden is er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de klant als consument en de klant als bedrijf.

 

Offertes

Particulier
 

wanneer een particulier een offerte aanvraagt (per mail), ontvangt de consument deze gratis en binnen de 2 werkdagen.

De offerte is 30 dagen geldig, de vervaldatum wordt steeds vermeld op de offerte.

Bedrijven

Wanneer een bedrijf een offerte aanvraagt (per mail) ontvangt het bedrijf deze gratis en binnen de 2 werkdagen. De offerte is 30 dagen geldig, de vervaldatum wordt steeds vermeld op de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst

Particulier
 

De Huurovereenkomst komt tot stand na betaling en het leveren of afhaling van het product of goed.

Bedrijven

De Huurovereenkomst komt tot stand na betaling en het leveren of afhaling van het product of goed.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Partikulier
 

De Particulier wordt er toe verplicht de termijnen voor betalingen, offertes, ophaling, terug brengen te respecteren.

 

Schade aan de goederen of producten gemaakt door de particulier zelf zal de waarborg ingetrokken worden. Is de schade aangericht door derden en kan de particulier dit aantonen. Zal de particulier hier niet voor moeten betalen.

 

Diefstal van de goederen of producten die gebeurd zijn door nalatigheid van de paticulier, wordt vergoed door de consument.

 

De particulier is verplicht de goederen na gebruik terug netjes op te bergen in de bijgeleverde container.

Bedrijven

Het bedrijf wordt er toe verplicht de termijnen voor betalingen, offertes, ophaling, terug brengen te respecteren.

 

Schade aan de goederen of producten gemaakt door het bedrijf zelf zal de waarborg ingetrokken worden. Is de schade niet aangericht door het bedrijf en kan het bedrijf dit aantonen. Zal het bedrijf hier niet voor moeten betalen.

 

Diefstal van de goederen of producten die gebeurd zijn door nalatigheid van het bedrijf, wordt vergoed door het bedrijf.

 

Het bedrijf is verplicht de goederen na gebruik terug netjes op te bergen in de bijgeleverde container.

Levering en opbouw of afhalen

Particulier
 

Een aantal producten (staat steeds bij het product) worden door ons geleverd en opgebouwd en is in de prijs inbegrepen voor locaties in Vlaanderen. Is het afleveradres In Wallonië wordt een vergoeding gevraagd van 1,00 euro per km. Voor locaties buiten België wordt er een vergoeding gevraagd van 1,50 euro per km.

Voor alle andere producten kan je kiezen tussen afhalen en terugbrengen of levering. Kiest men hier voor afhaling en terugbrengen dan worden er geen extra kosten aangerekend en wordt het afhaaladres meegegeven met de offerte. Het verhuurde goed wordt op het door de huurder aangegeven tijdstip afgehaald en teruggebracht. Bengt de huurder de goederen na het afgesproken tijdstip terug zonder ons te verwittigen zal er een extra dag worden aangerekend.

 

Kiest men voor het leveren van het product wordt er voor Adressen gelegen in Vlaanderen of Het Brussels hoofdstedelijk gewest 1 euro per kilometer aangerekend, voor adressen gelegen in Wallonië wordt er 1,50 euro per kilometer aangerekend. adressen buiten België zal er een kilometervergoeding gevraagd worden van 2 euro. 

Bedrijven

Een aantal producten (staat steeds bij het product) worden door ons geleverd en opgebouwd en is in de prijs inbegrepen voor locaties in Vlaanderen. Is het afleveradres In Wallonië wordt een vergoeding gevraagd van 1,00 euro per km. Voor locaties buiten België wordt er een vergoeding gevraagd van 1,50 euro per km.

Voor alle andere producten kan je kiezen tussen afhalen en terugbrengen of levering. Kiest men hier voor afhaling en terugbrengen dan worden er geen extra kosten aangerekend en wordt het afhaaladres meegegeven met de offerte. Het verhuurde goed wordt op het door de huurder aangegeven tijdstip afgehaald en teruggebracht. Bengt de huurder de goederen na het afgesproken tijdstip terug zonder ons te verwittigen zal er een extra dag worden aangerekend.

 

Kiest men voor het leveren van het product wordt er voor Adressen gelegen in Vlaanderen of Het Brussels hoofdstedelijk gewest 1 euro per kilometer aangerekend, voor adressen gelegen in Wallonië wordt er 1,50 euro per kilometer aangerekend. adressen buiten België zal er een kilometervergoeding gevraagd worden van 2 euro. 

Facturatie, betalingen en incassokosten

Particulier
 

Wanneer de particulier zijn akkoord geeft op de offerte sturen wij de particulier, binnen de 2 werkdagen, een factuur met bevestiging van de huur. De factuur moet ten laatste betaald worden, 14 dagen voor levering van het goed of product.

 

Wanneer de particulier dit niet betaald heeft voor deze datum sturen wij de particulier een mail met de vraag of de verhuur nog door gaat met als bijlage de factuur, deze moet de particulier betalen binnen de 7 dagen.

 

Als deze factuur niet betaald is binnen de 7 dagen dan sturen wij een 2de aanmaning en rekenen wij hier een administratieve kost bij van 10 euro. Voor de 2de aanmaning krijgt de particulier tijd tot 1 dag voor de levering of afhaling van het goed of product.

 

Als deze niet betaald is krijgt de partikulier bij de levering of afhaling van het product of goed een 3de aanmaning met hierbij nog eens een administratieve kost en een boete van 15 euro. Hiervoor krijgt de consument tijd tot 2 dagen na de huurovereenkomst om deze te betalen. Als deze dan nog niet is betaald dan schakelen wij een incassobureau in.

Bedrijven

Wanneer het bedrijf zijn akkoord geeft op de offerte sturen wij het bedrijf, binnen de 2 werkdagen, een factuur met bevestiging van de huur. De factuur moet ten laatste betaald worden, 14 dagen voor levering van het goed of product.

 

Wanneer het bedrijf dit niet betaald heeft voor deze datum sturen wij het bedrijf een mail met de vraag of de verhuur nog door gaat met als bijlage de factuur, deze moet het bedrijf betalen binnen de 7 dagen.

 

Als deze factuur niet betaald is binnen de 7 dagen dan sturen wij een 2de aanmaning en rekenen wij hier een administratieve kost bij van 10 euro. Voor de 2de aanmaning krijgt het bedrijf tijd tot 1 dag voor de levering of afhaling van het goed of product.

 

Als deze niet betaald is krijgt het bedrijf bij de levering of afhaling van het product of goed een 3de aanmaning met hierbij nog eens een administratieve kost en een boete van 15 euro. Hiervoor krijgt het bedrijf tijd tot 2 dagen na de huurovereenkomst om deze te betalen. Als deze dan nog niet is betaald dan schakelen wij een incassobureau in.

Annulatie en opschorting

Particulier
 

De particulier kan het goed of product dat de paticulier wilt huren annuleren tot 14 dagen voor de start van de overeenkomst zonder kosten. Wanneer de consument deze na deze termijn annuleert en het niet gaat over overmacht zal er een administratieve kost worden aangerekend van 5 euro.

 

De particulier kan wel, als het gaat over overmacht, de overeenkomst verplaatsen naar een andere datum zonder kosten. Als de particulier de huur wilt verplaatsen en het niet is door overmacht wordt er een administratieve kost aangerekend van 5 euro.

Bedrijven

Een bedrijf kan het goed of product dat het bedrijf wilt huren annuleren tot 14 dagen voor de start van de overeenkomst zonder extra kosten. Wanneer het bedrijf na deze termijn annuleert en het hier niet gaat over overmacht zal er een administratieve kost worden aangerekend van 5 euro.

 

Het bedrijf kan wel, als het gaat over overmacht, de overeenkomst verplaatsen naar een andere datum zonder kosten. Als het niet gaat over overmacht en het bedrijf wilt de huur van het goed of product verplaatsen wordt er een administratieve kost aangerekend van 5 euro.

Overmacht

Particulier
 

Ingeval van overmacht belt (+32 470 47 87 03) de Particulier ons op om te zeggen dat hij het product of dienst niet meer zal/kan huren en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@orignal-events.org

Volgende opsomming zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien:

 • Ziekte van de persoon zelf,

 • Ziekte van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Pandemie,

 • Epidemie,

 • Natuurrampen,

 • Overlijden van de persoon zelf,

 • Overlijden van een persoon van bloed- en aanverwanten tot de 2de graad,

 • Ziekenhuisopname van de persoon zelf,

 • Ziekenhuisopname van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Noodgedwongen annulatie door de overheid tenzij het gaat over dat men niet de juiste vergunningen heeft aangevraagd (nalatigheid van de consument zelf).

Bedrijven

Ingeval van overmacht belt (+32 470 47 87 03)  het bedrijf ons op om te zeggen dat hij het product of dienst niet meer zal/kan huren en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@orignal-events.org

Volgende opsommingen zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien.

 • Als het bedrijf de producten of goederen gebruikt voor een feest of event die het bedrijf organiseert voor een consument en deze consument het feest annuleert omwille van ziekte van de hoofdpersoon of hoofpersonen.

 • Als het bedrijf de producten of goederen gebruikt voor een feest of event die het bedrijf organiseert voor een consument en deze consument het feest annuleert omwille van een overlijden die het feest of event tot een einde moet brengen

 • Als het bedrijf het feest of event moet annuleren door sterfte van een personeelslid of eigenaar.

 • Pandemie

 • Epidemie

 • Natuurrampen

 • Faillissement

 • Als het bedrijf tijdelijk zijn deuren moet sluiten door de overheid, tenzij het hier gaat over nalatigheid van het bedrijf (voedselvergiftiging, insecten in het gebouw, vergunningen niet in orde, sluiting door geluidsoverlast, sluiting door vervuiling van de buurt, sluiting door grove fouten gedaan door de 1 van de eigenaars of 1 van de personeelsleden).

Einde van de overeenkomst

Het einde van de huurovereenkomst komt tot stand wanneer het goed of product opgehaald is of terug is binnengebracht. Zowel voor de particulieren als bedrijven.

 

Eigendomsrechten

Original events behoud alle eigendomsrechten van de goederen. Diefstal en schade door de huurder of door nalatigheid van de huurder zelf worden vergoed door de huurder.

 

Verplichtingen die de verhuurder moet nakomen

 • Offerte en facturen worden altijd binnen de 2 werkdagen na aanvraag verstuurd via mail,

 • Original Events zorgt er voor dat de producten en goederen steeds proper worden geleverd aan de huurder,

 • Original Events zorgt er voor dat de producten en goederen op het afgesproken tijdstip en plaats worden geleverd,

 • Original Events zal nooit afwijken van deze voorwaarden, tenzij met een wederzijds akkoord met de consument of bedrijf.

 • Original Events zal alle vragen/opmerkingen die per mail of per post worden verstuurd binnen de 2 werkdagen beantwoorden via mail.