top of page

Huurvoorwaarden - September 2023

Partijen en voorwerpen

The Original Group BV (hierna “verwerkingsverantwoordelijke”)

Ruisbroekdorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands

E-mail: info@orignal-events.org

Telefoon: +32470/47.87.03 of +32476/77.55.20

 

“The Original Group BV” stelt deze huurvoorwaarden vast,  dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.theoriginalcorner.org/, de wijze waarop een huurovereenkomst tot stand komt en ten einde loopt.

Partijen en voorwerpen

Definitie

De Huurvoorwaarden zijn de voorwaarden die zowel de verhuurder als de huurder (consument of bedrijf) moeten naleven.

Deze zijn zowel wettelijke verplichtingen als verplichtingen die “The Original Group BV” oplegt.

 

In de huurvoorwaarden is er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de klant als consument en de klant als bedrijf.

Definitie

Offertes

Particulier
Offertes

wanneer een particulier een offerte aanvraagt (per mail), ontvangt de consument deze gratis en binnen de 2 werkdagen.

De offerte is 30 dagen geldig, de vervaldatum wordt steeds vermeld op de offerte.

Bedrijven

Wanneer een bedrijf een offerte aanvraagt (per mail) ontvangt het bedrijf deze gratis en binnen de 2 werkdagen. De offerte is 30 dagen geldig, de vervaldatum wordt steeds vermeld op de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst

Particulier
Totstandkoming van de overeenkomt

De Huurovereenkomst komt tot stand na betaling en het leveren of afhaling van het product of goed.

Bedrijven

De Huurovereenkomst komt tot stand na betaling en het leveren of afhaling van het product of goed.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Partikulier
Verplichtingen e verantwoordelijkheden van de klant

De Particulier wordt er toe verplicht de termijnen voor betalingen, offertes, ophaling, terug brengen te respecteren.

 

Schade aan de goederen, door de particulier of aanverwanten, zal resulteren dat de waarborg ingetrokken worden. Is de schade meer dan de waarborg zal er een een extra factuur verstuurd worden.

 

Diefstal van de goederen of producten die gebeurd zijn door nalatigheid van de paticulier, wordt vergoed door de consument.

 

Als het niet om levering gaat dient de particulier  de goederen na gebruik terug netjes op te bergen in de bijgeleverde container.

De particulier is altijd verantwoordelijk voor alle schade aangebracht door de goederen op moment van de plaatsing tot het goed wordt afgebroken aan hunzelf of derden.

Bedrijven

Het bedrijf wordt er toe verplicht de termijnen voor betalingen, offertes, ophaling, terug brengen te respecteren.

 

Schade aan de goederen, toegediend door het bedrijf, personeel of klanten van het bedrijf, zal resulteren dat de waarborg ingetrokken worden. Is de schade meer dan de waarborg zal er een extra factuur volgen voor het vergoeden van de schade.

 

Diefstal van de goederen of producten die gebeurd zijn door nalatigheid van het bedrijf, wordt vergoed door het bedrijf.

 

Als het niet om levering gaat dient het bedrijf de goederen na gebruik terug netjes op te bergen in de bijgeleverde container.

De particulier is altijd verantwoordelijk voor alle schade aangebracht door de goederen op moment van de plaatsing tot het goed wordt afgebroken aan hunzelf of derden.

Levering en opbouw of afhalen

Particulier
levering ofafhaling inhet magazijn

Bij een aantal goederen (staat steeds bij het product) is opbouw in de prijs inbegrepen. Voor de andere goederen wordt er een kost van 20 euro per uur extra gerekend.

 

Voor de levering is, voor een aantal goederen (zie catalogus), het vervoer gratis wanneer het leveradres in een straal van 20 km vanuit onze hoofdzetel gelegen is. Voor de andere producten en wanneer het afleveradres buiten deze 20 km valt wordt er voor België een vergoeding gevraagd van 1,50 euro per km. Voor locaties buiten België wordt er een vergoeding gevraagd van 2,00 euro per km.

Bedrijven

Bij een aantal goederen (staat steeds bij het product) is opbouw in de prijs inbegrepen. Voor de andere goederen wordt er een kost van 20 euro per uur extra gerekend.

 

Voor de levering is, voor een aantal goederen (zie catalogus), het vervoer gratis wanneer het leveradres in een straal van 50 km vanuit onze hoofdzetel gelegen is. Voor de andere producten en wanneer het afleveradres buiten deze 50 km valt wordt er voor België een vergoeding gevraagd van 1,50 euro per km. Voor locaties buiten België wordt er een vergoeding gevraagd van 2,00 euro per km.

Facturatie, betalingen en incassokosten

Particulier
Facturatie, bealig en incassokosten

Wanneer de particulier zijn akkoord geeft op de offerte sturen wij de particulier, binnen de 2 werkdagen, een factuur met bevestiging van de huur. De factuur moet ten laatste betaald worden, 14 dagen voor levering van het goed.

 

Wanneer de particulier dit niet betaald heeft voor deze datum sturen wij de particulier een mail met de vraag of de verhuur nog door gaat met als bijlage de factuur, deze moet de particulier betalen binnen de 7 dagen.

 

Als deze factuur niet betaald is binnen de 7 dagen dan sturen wij een 2de aanmaning en rekenen wij hier een administratieve kost bij van 40 euro. Voor de 2de aanmaning krijgt de particulier tijd tot 1 dag voor de levering of afhaling van het goed.

 

Als deze niet betaald is krijgt de particulier bij de levering of afhaling van het product of goed een 3de aanmaning met hierbij nog eens een administratieve kost en een boete van 60 euro. Hiervoor krijgt de consument tijd tot 2 dagen na de huurovereenkomst om deze te betalen. Als deze dan nog niet is betaald dan schakelen wij een incassobureau in.

Waarborg: De waarborg van de verhuurde goederen bedraagt 50 euro. Loopt er schade op die meer bedraagt dan deze 50 euro wordt er een extra kost gefactureerd.

Bedrijven

Wanneer het bedrijf zijn akkoord geeft op de offerte sturen wij het bedrijf, binnen de 2 werkdagen, een factuur met bevestiging van de huur. De factuur moet ten laatste betaald worden, 14 dagen voor levering van het goed.

 

Wanneer het bedrijf dit niet betaald heeft voor deze datum sturen wij het bedrijf een mail met de vraag of de verhuur nog door gaat met als bijlage de factuur, deze moet het bedrijf betalen binnen de 7 dagen.

 

Als deze factuur niet betaald is binnen de 7 dagen dan sturen wij een 2de aanmaning en rekenen wij hier een administratieve kost bij van 40 euro. Voor de 2de aanmaning krijgt het bedrijf tijd tot 1 dag voor de levering of afhaling van het goed.

 

Als deze niet betaald is krijgt het bedrijf bij de levering of afhaling van het product of goed een 3de aanmaning met hierbij nog eens een administratieve kost en een boete van 60 euro. Hiervoor krijgt het bedrijf tijd tot 2 dagen na de huurovereenkomst om deze te betalen. Als deze dan nog niet is betaald dan schakelen wij een incassobureau in.

Waarborg: De waarborg van de verhuurde goederen bedraagt 50 euro. Loopt er schade op die meer bedraagt dan deze 50 euro wordt er een extra kost gefactureerd.

Annulatie en opschorting

Particulier
Annulatieen opschorting

De particulier kan het goed of product dat de particulier wilt huren annuleren tot 14 dagen voor de start van de overeenkomst zonder kosten. Wanneer de consument deze na deze termijn annuleert en het niet gaat over overmacht zal er een administratieve kost worden aangerekend van 20 euro.

 

De particulier kan wel, als het gaat over overmacht, de overeenkomst verplaatsen naar een andere datum zonder kosten. Als de particulier de huur wilt verplaatsen en het niet is door overmacht wordt er een administratieve kost aangerekend van 20 euro.

Bedrijven

Een bedrijf kan het goed of product dat het bedrijf wilt huren annuleren tot 14 dagen voor de start van de overeenkomst zonder extra kosten. Wanneer het bedrijf na deze termijn annuleert en het hier niet gaat over overmacht zal er een administratieve kost worden aangerekend van 20 euro.

 

Het bedrijf kan wel, als het gaat over overmacht, de overeenkomst verplaatsen naar een andere datum zonder kosten. Als het niet gaat over overmacht en het bedrijf wilt de huur van het goed of product verplaatsen wordt er een administratieve kost aangerekend van 20 euro.

Overmacht

Particulier
Overmacht

Ingeval van overmacht belt (+32 470 47 87 03 of +32 476 77 55 20) de Particulier ons op om te zeggen dat hij het product of dienst niet meer zal/kan huren en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@theoriginalcorner.org

Volgende opsomming zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien:

 • Ziekte van de persoon zelf,

 • Ziekte van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Pandemie,

 • Epidemie,

 • Natuurrampen,

 • Overlijden van de persoon zelf,

 • Overlijden van een persoon van bloed- en aanverwanten tot de 2de graad,

 • Ziekenhuisopname van de persoon zelf,

 • Ziekenhuisopname van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Noodgedwongen annulatie door de overheid tenzij het gaat over dat men niet de juiste vergunningen heeft aangevraagd (nalatigheid van de consument zelf).

Bedrijven

Ingeval van overmacht belt (+32 470 47 87 03 of +32 476 77 55 20)  het bedrijf ons op om te zeggen dat hij het product of dienst niet meer zal/kan huren en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@theoriginalcorner.org

Volgende opsommingen zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien.

 • Als het bedrijf de producten of goederen gebruikt voor een feest of event die het bedrijf organiseert voor een consument en deze consument het feest annuleert omwille van ziekte van de hoofdpersoon of hoofpersonen.

 • Als het bedrijf de producten of goederen gebruikt voor een feest of event die het bedrijf organiseert voor een consument en deze consument het feest annuleert omwille van een overlijden die het feest of event tot een einde moet brengen

 • Als het bedrijf het feest of event moet annuleren door sterfte van een personeelslid of eigenaar.

 • Pandemie

 • Epidemie

 • Natuurrampen

 • Faillissement

 • Als het bedrijf tijdelijk zijn deuren moet sluiten door de overheid, tenzij het hier gaat over nalatigheid van het bedrijf (voedselvergiftiging, insecten in het gebouw, vergunningen niet in orde, sluiting door geluidsoverlast, sluiting door vervuiling van de buurt, sluiting door grove fouten gedaan door 1 van de eigenaars of 1 van de personeelsleden).

Einde van de overeenkomst

Het einde van de huurovereenkomst komt tot stand wanneer het goed of product opgehaald is of terug is binnengebracht. Zowel voor de particulieren als bedrijven.

Einde van de overeenkomst

Eigendomsrechten

The Original Group BV behoud alle eigendomsrechten van de goederen. Diefstal en schade door de huurder of door nalatigheid van de huurder zelf worden vergoed door de huurder.

Eigendomsrechten

Verplichtingen die de verhuurder moet nakomen

 • Offerte en facturen worden altijd binnen de 2 werkdagen na aanvraag verstuurd via mail,

 • The Original Group BV zorgt er voor dat de producten en goederen steeds proper worden geleverd aan de huurder,

 • The Original Group BV zorgt er voor dat de producten en goederen op het afgesproken tijdstip en plaats worden geleverd,

 • The Original Group BV zal nooit afwijken van deze voorwaarden, tenzij met een wederzijds akkoord met de consument of bedrijf.

 • The Original Group BV zal alle vragen/opmerkingen die per mail of per post worden verstuurd binnen de 2 werkdagen beantwoorden via mail.

Verplictingen die de vehurde moet nakomen
bottom of page